Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір

Дата
2016
Автори
Полівко Лариса Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячене теоретичному та емпіричному визначенню соціально-психологічних умов успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір. Розширено та поглиблено теоретичні знання про структурні компоненти інклюзивного навчання; обґрунтовано методологічні основи «Програми соціально-психологічної підтримки сімей, у яких виховуються діти з особливими потребами». Обґрунтовано структурну модель організації освітнього простору дитини з особливими потребами. Доведено, що загальними соціально-психологічними умовами включення дитини з особливими потребами в загальний освітній простір є: загальні соціальні установки в сфері освіти; готовність закладів освіти (формальних, неформальних та позаформальних) до роботи з інклюзивними дітьми; професійна компетентність фахівців освітньої сфери до роботи з дітьми з особливими потребами; батьківські установки на інклюзію та отримання дитиною високого рівня освіти; рівень соціальної компетентності і психологічної готовності самої дитини до інклюзії; соціальна підтримка сім’ї. Визначено складові соціальної роботи спрямованої на підтримку родини в організації освітнього простору дитини з обмеженими функціональними можливостями (соціальна, психологічна, інформаційно-консультативна та організаційна). Ключові слова: дитина з особливими потребами, сім’я, загальноосвітній простір, успішність включення, фахівець із соціальної роботи, соціальна служба.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Полівко Л. Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 соціальна психологія; психологія соціальної роботи / Полівко Лариса Юріївна. - Київ, 2016. - 21 с.
Зібрання