Відновлення та діяльність соціал-демократичної партії Німеччини в 1945 – 1949 рр.

Дата
2016
Автори
Величенко Олена Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2016. Автор досліджує відновлення Соціал-демократичної партії Німеччини після закінчення Другої світової війни та її діяльність в суспільно-політичному та економічному житті країни в період з 1945 – 1949 рр. Основна увага приділена визначенню умов, за яких відбувалося відновлення СДПН в усіх чотирьох окупаційних зонах Німеччини, а також з’ясуванню її ролі в економічному, політичному відновленні країни. У роботі визначено причини злиття СДПН з КПН у Радянській зоні окупації і як наслідок зникнення СДПН на території Східної Німеччини як окремої політичної сили. У дисертації простежено роль СДПН у виборчому процесі на різних рівнях та визначено участь партії у земельних органах самоврядування, у діяльності Економічної та Парламентської рад та у формуванні Основного закону країни. Ключові слова: Німеччина, Соціал-демократична партія Німеччини, РЗО, окупаційний режим 1945 – 1949 рр., Курт Шумахер.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Величенко О. О. Відновлення та діяльність соціал-демократичної партії Німеччини в 1945 – 1949 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 всесвітня історія / Величенко Олена Олександрівна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання