Нечіткі оптимізаційні задачі на основі моделі Леонтьєва–Форда

Дата
2020
Автори
Коробенко Дар’я Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання даної дипломної роботи було розв'язано задачу математичного програмування на основі моделі Леонтьєва–Форда з нечітко заданими коефіцієнтами цільової функції з трикутними, трапеціє- та дзвоноподібними функціями належності. Описана у роботі технологія розв’язку даної задачі орієнтована на збільшення степені належності початкової альтернативи шуканому розв’язку. У результаті дослідження найбільшого покращення степеню належності шуканого розв’язку вдалося досягти з трапецієподібними функціями належності, найкраще значення нечіткої функції цілі було отримано з трикутними функціями належності. Найгірші значення були здобуті для дзвоноподібних функцій належності. Проаналізувавши отримані результати, можна стверджувати, що для нечітких оптимізаційних задач на основі моделі Леонтьєва–Форда найефективнішим є використання трапецієподібних функцій належності цільових функцій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Коробенко Д. О. Нечіткі оптимізаційні задачі на основі моделі Леонтьєва–Форда : випускна кваліфікаційна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Коробенко Дар’я Олексіївна. – Київ, 2020. – 50 с.