Економіко-математичне моделювання логістичних процесів на підприємстві

Дата
2017
Автори
Тараненко Юлія Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі розроблено комплекс економіко-математичних моделей логістичних процесів управління матеріальними потоками на підприємстві у частині планування виробництва, постачання ресурсів та реалізації готової продукції відповідно до кон’юнктури ринку, завдяки якому досягається оптимізація логістичних витрат для зазначених бізнес-процесів та в масштабі всього підприємства. В основу комплексу покладено логістичні бізнес-процеси, для управління якими використовуються економетричні, оптимізаційні та імітаційні методи моделювання. У дисертації представлено методологічний підхід до вирішення задач логістики постачання ресурсів на підприємство шляхом вибору найкращого постачальника, найвигіднішої стратегії постачання ресурсів та оптимального календарного графіка доставки з погляду найменших логістичних витрат та надійності поставок за допомогою оптимізаційних та імітаційних методів моделювання. Удосконалено теоретико-методологічне забезпечення моделювання ланцюга постачання з застосуванням методів агентного моделювання, шляхом введення критерію оптимальності, що мінімізує загальні логістичні витрати на зберігання, доставку та витрати, пов’язані з можливим дефіцитом продукції при визначенні оптимальних обсягів запасів у всіх учасників ланцюга постачання. Здійснено практичну апробацію розробленого комплексу для реального підприємства, проведено аналіз отриманих результатів та зроблено висновки щодо ефективності використання розробленого комплексу економіко-математичних моделей логістичних процесів на підприємстві. Ключові слова: логістичні процеси, логістична система, економіко-математична модель, оптимізація, імітація, прогнозування, управління запасами.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 076 Підприємництво та торгівля
Бібліографічний опис
Тараненко Ю. В. Економіко-математичне моделювання логістичних процесів на підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Тараненко Юлія Вадимівна. - Київ, 2017. - 27 с.
Зібрання