Блок-кополімери на основі поліетиленоксиду, полікапролактону і поліакриламіду та їх міцелярні наноконтейнери

Дата
2017
Автори
Парцевська Софія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація містить синтез, дослідження структури і міцелоутворення триблок-кополімерів ПАА-b-ПЕО-b-ПАА (ТБКПАА) з хімічно комплементарними блоками, амфіфільних ди- та триблок-кополімерів МОПЕО-b-ПКЛ (ДБКПКЛ) і ПКЛ-b-ПЕО-b-ПКЛ (ТБКПКЛ), а також створення на їх основі міцелярних наноносіїв погано розчинних лікарських субстанцій. Знайдено негативний динамічний та структурний матричні ефекти при радикальній блок-кополімеризації ПАА з ПЕГ, які викликають асиметричність ТБКПАА. У воді ТБК ПАА формують моно- та полімолекулярні (“волохаті”) міцели з комплексним “ядром”. У сумішах вода/етанол (EtOH>40 об %) ТБК ПАА утворюють “квіткоподібні” міцели з ПАА-“ядром” і “короною” з “петель” ПЕО. Мікрофазна структура ДБКПКЛ і ТБКПКЛ, продуктів аніонної з розкриттям циклу блок-кополімеризації ПКЛ з (МО)ПЕО, містить кристалічні та аморфні області різних блоків. ДБКПКЛ утворюють у сумішах вода/діоксан класичні міцели з ПКЛ-“ядром” та їх агрегати; стабільність міцел росте із подовженням блоків. ТБК ПКЛ формують “квіткоподібні” міцели з найменшою стабільністю. Агрегація міцел ДБКПКЛ і ТБКПКЛ у воді зростає і дає великі фрактальні сферичні, еліпсоїдні та “стрижнеподібні” структури. Показано високу ефективність інкапсуляції міцелами ТБК ПАА і ДБКПКЛ преднізолону (ПЗ) та α-токоферолацетату (α-ТОКА) за рахунок Н-зв’язків та гідрофобних взаємодій. За низького вмісту ПЗ інкапсуляція міцелами ТБК ПАА протікає за рівноважним механізмом, але зі зростанням вона переважає самоасоціацію молекул ПЗ і призводить до насичення міцел. На основі ТБК ПАА і ДБК ПКЛ створено нові міцелярні форми ПЗ і α-ТОКА; останні при тестуванні in vivo на білих мишах показали високу активність, повну біосумісність і не токсичність. Ключові слова: блок-кополімери з комплементарними блоками, амфіфільні блок-кополімери, структура, міцели, інкапсуляція, лікарська субстанція.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Парцевська С. В. Блок-кополімери на основі поліетиленоксиду, полікапролактону і поліакриламіду та їх міцелярні наноконтейнери : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 хімія високомолекулярних сполук / Парцевська Софія Василівна. - Київ, 2017. - 24 с.
Зібрання