Розширення табличних алгебр множинним успадкуванням

Дата
2017
Автори
Мохаммеда Карама Джасіма Мохаммеда
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі ставилися дві мети. Однією метою було формальне завдання алгоритму множинного успадкування таблиць і вивчення його властивостей. Іншою метою було уточнення і подальший розвиток табличній алгебри семантичного функцій мови запитів SQL. Основні результати також включають в себе: Для більш точного опису семантики ядра мови SQL та більшої зручності у використанні замість старих визначень в табличній алгебрі семантичних функцій SQL запропоновані нові визначення операцій внутрішнього та зовнішнього з’єднання, а також теоретико множинних операцій. Доведена теорема, яка визначає умови, при яких семантичні функції задають точну семантику оператора ORDER BY. Це показало, що повна семантика ORDER BY може бути задана лише недетермінованими функціями. Доведені теореми про характеристичні ознаки одиночного успадкування. На їх базі розроблені алгоритми перевірки, чи є ієрархія успадкування одиночним чи множинним успадкуванням, та чи є ієрархія одиночного успадкування простою. Формально визначені такі важливі властивості методу лінеаризації ієрархії таблиць, як монотонність та збереження локального порядку успадкування, що дає можливість оцінити той чи інший метод лінеаризації та визначити, наскільки він є безпечним. Побудовано алгоритм MRO C3 для автоматичного вирішення конфлікту співпадаючих імен атрибутів при множинному успадкуванні таблиць. Це дозволило перевіряти властивості алгоритму на строгому математичному рівні. Зокрема доведено теореми про такі властивості алгоритму, як монотонність та його завершуваність. Алгоритм розроблювався на псевдокоді, що зробило його незалежним від мови програмування. Додатково він був реалізований на мові програмування Python. Проведене тестування програмної реалізації також підтвердило коректність доведених теорем. Ключові слова: реляційні бази даних, семантика SQL, об’єктно-реляційні бази даних, об'єктно-орієнтовані мови програмування, розв’язання конфлікту імен при множинному успадкуванні, алгоритми лінеаризації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Мохаммед К. Д. М. Розширення табличних алгебр множинним успадкуванням : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Мохаммед Карам Джасім Мохаммед. - Київ, 2017. - 167 с.
Зібрання