Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки

Дата
2016
Автори
Мартинович Дар’я Євгенівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Узагальнено теоретичні підходи до дослідження впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки, що дозволило виявити основні проблеми її надання в Україні, обґрунтувати необхідність зміни принципів, методів, напрямків та пріоритетів державної допомоги в умовах національної економіки. Встановлено, що фінансування потребують ті види економічної діяльності у стратегічних секторах економіки, які не витримують міжнародної конкуренції та мають важливе суспільне значення для країни. Визначено, що державна допомога великому бізнесу, який націлений на збільшення обсягів виробництва сировини на експорт, поглиблює проблему спотворення економічної конкуренції, унеможливлює розвиток МСП, зумовлює подальшу монополізацію ринку, зростання соціальної нерівності й безробіття. Доведено необхідність створення загальноприйнятих на державному рівні методологічних положень на основі інструментарію економіко-математичного моделювання, що дасть змогу обґрунтувати вибір інструментів державної допомоги, оцінити їх ефективність для стратегічного сектору економіки на визначеному проміжку часу. Узагальнено сучасні підходи до моделювання ключових аспектів надання державної допомоги шляхом створення комплексу економіко-математичних моделей, які дають можливість врахувати умови раціонального використання обсягу державної допомоги для зростання соціально-економічних показників у стратегічних секторах економіки за певних економічних умов. Визначено проблеми сучасного стану сільського господарства, ПЕК та транспорту в Україні, що спричинені обмеженістю внутрішніх інвестиційних ресурсів та неефективним використанням кредитних коштів, що негативно впливає на зростання показників розвитку зазначених секторів економіки. За допомогою побудованих економетричних моделей визначено вплив інструментів державної допомоги на основні показники розвитку стратегічних секторів економіки України. Ключові слова : інструменти державної допомоги, видатки державного бюджету, фіскальний простір державної допомоги, сектори економіки, державне регулювання, економічний розвиток, механізм оцінювання ефективності державної допомоги.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Мартинович Д. Є. Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Мартинович Дар’я Євгенівна. - Київ, 2016. - 206 с.
Зібрання