Сучасні стратегії розвитку дослідницьких університетів України на шляху до світового визнання

Дата
2020
Автори
Ситницький Максим Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті систематизовано концептуальні засади формування та реалізації стратегій семи дослідницьких університетів України, що представлені у міжнародному рейтингу QS (Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Національний університет «Львівська політехніка»; Сумський державний університет; Донецький національний університет імені Василя Стуса). Така вибірка обґрунтовується тим, що саме ці дослідницькі університети України мають достатній потенціал міжнародної конкурентоспроможності, що підкреслюється їх визнанням рейтинговою системою світового рівня, яка формується з низки ключових індикаторів вимірювання наукової та освітньої діяльності цих суб’єктів ранжування. У дослідженні обґрунтовано відмінності стратегій і програм розвитку дослідницьких університетів України та співставленно результати їх реалізації. Актуалізовано необхідність використання методу глобального ранжування, як інструменту стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів України. Розкрито передумови для формування та системного забезпечення реалізації інноваційного потенціалу стратегій дослідницьких університетів України з метою укріплення академічної репутації та іміджу на глобальному світовому рівні. Встановлено, що один з семи дослідницьких університетів України, що досліджувались має стратегію розвитку до 2020 року, що обумовлює кричущу необхідність діагностики результатів виконання цієї стратегії та запуску процесу актуалізації стратегічних цілей, у відповідності до сучасних умов розвитку науки і техніки, з метою прийняття нової програми розвитку. Такий підхід забезпечить безперервність та системність процесу стратегічного управління дослідницьких університетів України і закладе основу для розробки та прийняття державної доктрини розвитку дослідницьких університетів України з метою забезпечення їх світового визнання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Ситницький М. В. Сучасні стратегії розвитку дослідницьких університетів України на шляху до світового визнання / М. В. Ситницький // Теоретичні та прикладні питання економіки. - Київ, 2020. - Вип. 1/2 (40/41). - С. 43-55.