Інтелектуальний модуль розпізнавання інсульту

Дата
2022
Автори
Москаленко Д. О
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи було розроблено архітектуру інтелектуальної системи, розглянуто існуючі архітектури згорткових нейронних мереж(VGG net, Xception) та обрано оптимальний варіант для реалізації поставленої задачі. Було проведено аналіз процесу сегментації зображень за допомогою згорткових нейронних мереж та дослідження його ефективності на основі моделей із навчанням згорткових нейромереж з глибокими шарами. Отримані значення точності дозволяють стверджувати про правильність вибору архітектури мережі та підбору параметрів, що дає можливість використовувати її для практичних задач сегментації зображень і розпізнавання об’єктів, зокрема для пристроїв із обмеженими обчислювальними ресурсами. Було використано мову програмування Python, відкриту програмну библиотеку для машинного навчання Tensorflow та вбудовану в неї нейроморежну бібліотеку Keras та інші програмні бібліотеки. Для розробки модуля було обрано блоктот Google Colab, який дозволяє будь-яким чином писати та виконувати відповідний код Python через браузер і особливо добре підходить для машинного навчання, аналізу даних.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Москаленко Д. О. Інтелектуальний модуль розпізнавання інсульту : кваліфікаційна робота … магістра : 122 Комп’ютерні науки / Москаленко Д.О. - Київ, 2022. – 96 с.