Інвестиційні спори в міжнародному приватному праві

Дата
2017
Автори
Голубенко Ірина Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, що присвячена аналізу інвестиційних спорів в міжнародному приватному праві. У дисертації виділено та проаналізовано види інвестиційних правовідносин. Досліджено поняття інвестицій та визначено правове становище іноземного інвестора, з’ясовано сучасний стан джерел регулювання інвестиційних відносин. Виявлені особливості природи інвестиційних спорів, проведена класифікація та охарактеризований порядок вирішення інвестиційних спорів у міжнародному праві. Проведено систематизацію матеріально - і процесуально-правових стандартів вирішення інвестиційних спорів. Досліджено порядок визнання та виконання рішень МЦВІС при вирішення інвестиційних спорів. У дисертаційному досліджені на підставі правового аналізу чинного вітчизняного законодавства та міжнародних нормативно-правових актів, арбітражної та судової практики сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та ряду міжнародних договорів. Ключові слова: інвестиції, інвестиційний спір, іноземний інвестор, держава, міжнародна інвестиційна угода, Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Голубенко І. І. Інвестиційні спори в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес / Голубенко Ірина Ігорівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання