Розумний Інкубатор

Дата
2022
Автори
Шестопалов Микита
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній кваліфікаційній роботі бакалвара запропоновані методи покращення процесу роботи інкубатора засобами IoT. На основі цих методів спроектовано та програмно реалізовано ефективну систему IoT рішень для процесу роботи інкубатора з підтримкою автоматизованого управління процесами обігріву, охолодження, зволоження, осушування, додавання води та переходу на запасний енергоносій. Проаналізовано базові принципи роботи технології Інтернету речей. Дана технологія все більше набирає обертів в повсякденному житті. Популярними галузями впровадження IoT рішень є медицина, освіта, торгівля, економіка, агрокультура та промисловість. В основі архітектури IoT рішень є 4 вузли: давачі та пристрої, мережа, методи обробки даних та інтерфейс користувача. Проаналізовано готові інкубатори на ринку, серед яких Кing Suro20. Оснащений автоматичною системою нагрівання та охолодження, а також контролем вологості. З характеристик була зроблена таблиця порівняльних характеристик між даним інкубатором і проектом бакалаврської роботи. Визначено вхідні дані для проектування моделі систему IoT рішень для процесу сироваріння. Реалізовано проектну частину системи: побудовані діаграми процесу роботи інкубатора, що показують порядок дій, взаємозв’язки, розроблено алгоритм роботи системи та блок-схему. Проведено вибір компонентів необхідних для відповідності поставленої задачі. Розроблено модель для симуляції роботи датчиків інкубатора на базі Arduino, за допомогою платформи Tinkercad. Розроблено систему передачі даних з інкубатора користувачеві, та зберігання показників в базу даних. Для цього було створено інтерфейс, який симулює помилки в системі. Отримані помилки відправляються у додаток створеній на базі телеграм бота з автоматичною системою оповіщень. Також дані з інтерфейсу записуються в таблиці бази даних.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 126 Інформаційні системи та технології
Бібліографічний опис
Шестопалов М. Розумний Інкубатор : кваліфікаційна робота бакалавра : 126 Інформаційні системи та технології / Шестопалов Микита. - Київ, 2022. – 70 с.