Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля

Дата
2017
Автори
Атаман Людмила Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі виявлено територіально-часові особливості формування та використання сакральних просторів Подільського регіону. Уточнено поняття сакрального простору. Визначено функції, класифікаційні ознаки та структурні елементи сакральних просторів, сформульовано методику суспільно-географічного дослідження сакральних просторів регіону. Визначено ключові фактори формування та розміщення сакральних просторів Подільського регіону в різні історичні періоди. Виявлено особливості територіально-конфесійної, генетичної та функціональної структури сакральних просторів Подільського регіону. Обґрунтовано критерії та проведено сакрально-географічне районування території Подільського регіону. Визначено проблеми та обґрунтовано перспективні напрями використання сакральних просторів Подільського регіону. В розрізі виділених сакрально-географічних районів, запропоновано перспективні туристичні маршрути, спрямовані на активізацію використання сакральних просторів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Атаман Л. В. Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.02 – економічна та соціальна географія / Атаман Людмила Василівна. - Київ, 2017. – 23 с.
Зібрання