Еволюція української зорової поезії: рецептивний аспект

Дата
2017
Автори
Слободянік Марина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню особливостей сприйняття української зорової поезії на трьох етапах її розвитку: бароковому (І. Величковський), футуристичному (М. Семенко), сучасному (Н. Гончар, В. Женченко, М. Зарічний, І. Іов, В. Капуста, М. Луговик, І. Лучук, М. Мірошниченко, А. Мойсієнко, Р. Садловський, М. Сарма-Соколовський, М. Сорока, В. Старун). Зв’язок між етапами доведено та проілюстровано різноманітними прикладами, що демонструють тяглість традиції зорової поезії в українській літературі.У роботі висвітлено їхні основні засади, узагальнено здобутки провідних науковців (В. Ізера, Г.Р. Яусса; Ж. Женетта, Н. Фатєєвої), визначено важливі для цього дослідження аспекти обох підходів. З огляду на думку Г.Р. Яусса про рецептивний характер розвитку літературного процесу у дисертації запропоновано виділяти макро- і мікрорівень рецептивних досліджень: розгляд історії літератури та розгляд індивідуального читацького сприйняття. Обґрунтовано правомірність і плідність поєднання рецептивної естетики та теорії інтертекстуальності для дослідження сприйняття художнього твору, показано особливості. У дисертації проаналізовано особливості художньої природи зорової поезії. Наголошено, що характерні риси текстової структури впливають на формування моделей читацького сприйняття. Приділено увагу концептуальним засадам поняття «зорова поезія».Основна увага дисертації зосереджена на розгорнутому аналізі особливостей сприйняття творів на кожному етапі розвитку української зорової поезії крізь призму рецептивної естетики та інтертекстуальності. Дослідження барокової зорової поезії здійснено на прикладі творчості І. Величковського.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Слободянік М. М. Еволюція української зорової поезії: рецептивний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 – українська література / Слободянік Марина Миколаївна. - Київ, 2017. - 235 с.
Зібрання