Уявлення старшокласників про професійні пріоритети в умовах пандемії та карантинних заходів

Дата
2021
Автори
Дан Катерина Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі наведено узагальнені результати теоретико-емпіричного дослідження профорієнтації старшокласників у період пандемії та карантинних заходів. В основу емпіричного дослідження було покладено уявлення про те, чи вплинула всесвітня пандемія, карантинні заходи, дистанційна форма навчання на зміни в майбутньому професійному виробі старшокласників. Адже, як було сказано, вибір професії школярами здійснюється в результаті особистісної спрямованості на певний вид професійної діяльності. Проте, в період пандемії та карантинних заходів їх уявлення про професії могли «переграти» абсолютно по-іншому. Проведене емпіричне дослідження з використанням методів опитування – анкети та інтерв’ю, показало, що респонденти шкіл, учні 11 класів зазнали змін у своєму виборі фаху та відповідно, можна стверджувати що форма дистанційного навчання вплинула на структуру майбутньої професійної діяльності. Згідно результатам змінилась їх думка щодо актуальності фахів. В пріоритеті виявилися ті, що можуть поєднувати в собі форму онлайн роботи, тобто дистанційно. За результатами проведеного інтерв’ю вдалося визначити, що входить в число пріоритетних професійних майбутніх планів старшокласників, що впливає на вибір їх фаху та чим вони при цьому керуються. Учні розмежовують між собою освітні та професійні пріоритети. Дають чітку характеристику пріоритетів. Розроблена та апробована програма щодо формування, у старшокласників, готовності до самостійного й усвідомленого планування професійних перспектив, визначення життєвих і професійних планів з одного боку відповідає нашому запиту, а з іншого – індивідуально-психологічним особливостям старшокласників. Завдяки її реалізації вдалося окреслити можливості здобуття нового досвіду, сформувати усвідомлений вибір професії, підвищити рівень сформованості особистого професійного плану, була можливість познайомитися з характеристиками деяких професій, можливість отримати умовний, приблизний досвід виконання характерних для тієї чи іншої професії завдань.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Дан К. В. Уявлення старшокласників про професійні пріоритети в умовах пандемії та карантинних заходів : дипломна робота : 6.130102 Соціальна робота / Дан Катерина Вікторівна. - Київ, 2021. – 47 с.