Індонезійські скорочення в медіапросторі та мобільних текстових повідомленнях : особливості перекладу українською мовою

Дата
2023
Автори
Залевська Ірина Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Було розглянуте поняття «скорочення», його особливості, види, синонімічні поняття та класифікації в індонезійській та українській мовах. Визначено, що основною функцією скорочень (абревіатур) в повсякденному житті є те, що вони економлять час, який витрачається на листування, спілкування чи сприйняття певної інформації. Класифікації скорочень є досить відмінними між собою, оскільки немає чітко прописаних правил їх утворення, а отже різні мовознавці та лінгвісти визначають форми класифікацій кожний для себе по-різному. Така ситуація присутня в обох досліджуваних мовах. Тому в цій праці були наведені приклади різних класифікацій. Було проведено дослідження лінгвокультурних особливостей при перекладі скорочень, що дало змогу зрозуміти безпосередній вплив культури на мову, встановити зв’язок між цими двома поняттями. Вивчено проблему «еквівалентності» при перекладі скорочень та важливість розуміння контексту перекладачем в процесі перекладу скорочень (абревіатур). Особливо гостро ця проблема стосується застосування скорочень під час написання мобільних текстових повідомлень. Досліджено різні види скорочень (абревіатур) в мобільних текстових повідомленнях та індонезійському медіапросторі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Залевська І. Ю. Індонезійські скорочення в медіапросторі та мобільних текстових повідомленнях : особливості перекладу українською мовою : кваліфікаційна робота … магістр : 035.064 східні мови та літератури (переклад включно), перша – індонезійська) / Залевська Ірина Юріївна. – Київ, 2023. – 77 с.