Зв’язок тютюнової адикції з тривожністю у студентів жіночої статі

Дата
2021
Автори
Карускевич Валерія Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дане дослідження направлене на вияв зв’язку тютюнопаління із рівнем тривожності у студентів жіночої статі. Шляхом порівняння рівня тривожності у студентів жіночої статі, які мають тютюнову адикцію із тими, що не мають її. Загалом у дослідженні взяло участь 100 осіб у віці 18–21 років, зі стажем тю-тюнопаління від 1 до 5 років. Респонденти заповнили 3 методики для виявлення наявного рівня тривожності: Для проведення дослідження були сформовані дві групи студентів із тютюновою адикцією та без неї для порівняння рівня тривожності. Стаж паління у курців склав 1-5 років. Найбільше було осіб зі стажем 1 рік. За методикою Тейлор були отриманні такі дані: дуже високий рівень тривоги мають 5 респондентів, що палять, а у респондентів без тютюнової адикції дуже високий рівень тривоги відсутній. Високий рівень тривоги у 28 осіб, що палять, та у 16 осіб, що не палять. Середньо-високий рівень тривоги виявлено у 13 респондентів із тютюновою залежністью, та у 23 респондентів без неї. Середньо-низький рівень тривоги є у 4 осіб, які палять та у 11 осіб, які не палять.За методикою ситуаційної тривоги Спілбергер-Ханін були отриманні такі дані: високий рівень ситуаційної тривоги у 14 осіб, які мають тютюнову залежність та у 3 осіб, які не мають тютюнової адикції. За методикою Бека були отриманні такі дані: високий рівень тривоги у 21 осіб, які мають тютюнову залежність та у 4 осіб, які не мають тютюнової адикції. Загальна кількість респондентів, які мають високий рівень тривоги за цією шкалою 25 осіб. За методикою особистісної тривоги Спілбергер-Ханін були отриманні такі дані: високий рівень особистісної тривоги виявлено у 9 респондентів, які мають тютюнову адикцію та у 2 осіб, які її не мають. Всі методики підтвердили, що у студентів жіночої статі із тютюновою адикцією рівень тривожності вище, ніж у студентів жіночої статі без тютюнової адикції.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Карускевич В. Ю. Зв’язок тютюнової адикції з тривожністю у студентів жіночої статі : кваліфікаційна робота … бакалавр : 053 Психологія / Карускевич Валерія Юріївна. - Київ, 2021. – 93 с.