Трансформація цінностей у період воєнної доби: міжпоколінний аспект

Дата
2023
Автори
Кушпіль Аліна Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті теоретичного аналізу вітчизняної, зарубіжної та науково-прикладної літератури було з’ясовано, що цінності та ціннісні орієнтації є надбанням суспільства протягом всього його існування, тому для кожного нового покоління характерна власна основа поглядів на життя. Проведене емпіричне дослідження із застосуванням методів анкетування та напівструктурованого інтерв’ю допомогло виявити, що ціннісні орієнтації старшого і молодшого поколінь мають як відмінності так і спільності. Для молоді більш є цінним справедливість, рівність та комфорт, відпочинок, гарне проведення часу, дружелюбність, а найменш – це сімейні традиції, виконування обрядів і святкування релігійних свят. Для старших найбільш пріоритетним у житті є безпека, справедливість, самостійність, а найменше – цінності влади та досягнення. Це говорить про те, що у двох поколінь відрізняються пріоритети у житті. Але в той же час, як і для молоді так і для старшого покоління є однаково важливі толерантність, рівність, справедливість у світі, цінності взаємодопомоги і дружелюбності. Й однаково для обох поколінь є найменш пріоритетні цінності критерії «влади» – бажання накопичувати статки і займати керівні посади. На основі результатів даної роботи зроблено висновок, що ієрархія цінностей старшого і молодшого поколінь, відповідно до їх соціальних умов та періоду зростання, відрізняється, але під впливом різких суспільних перетворень, як початок повномасштабної війни на Україні, цей міжпоколінний розрив цінностей скорочується. Для всіх однаково найважливіше – це вільна Україна без війни, у дусі мирного співіснування, взаємодопомоги і турботи один про одного. Ключові слова : молодь. старше покоління, ціннісні орієнтації, соціальні умови, трансформація цінностей, міжпоколінний аспект, воєнна доба.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Кушпіль А. С. Трансформація цінностей у період воєнної доби: міжпоколінний аспект : кваліфікаційна рбота ... бакалавр : 231 Соціальна робота / Кушпіль Аліна Сергіївна. - Київ, 2023. - 75 с.