Особливості перекладу субтитрів індонезійськомовних фільмів українською мовою

Дата
2023
Автори
Сорока Анастасія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета наукової роботи полягає у визначенні найбільш частотних перекладацьких технік та стратегій, які використовуються для перекладу українських субтитрів для індонезійськомовних фільмів різних жанрів. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у ньому вперше було здійснено комплексний аналіз україномовних субтитрів в індонезійських кінострічках, зроблена оцінка їх якості за моделлю FAR Я. Педерсона, а також прослідковані закономірності та частота використання різних перекладацьких трансформацій. Під час дослідження було встановлено, що до найбільш поширених видів аудіовізуального перекладу відносять субтитрування, дублювання та закадровий переклад, використання яких залежить від перекладацьких традицій кожної країни. Були проаналізовані також компетенції, якими повинен володіти професійний перекладач, аби створювати якісні субтитри до кінофільмів. До них відноситься не лише досконале володіння мовою оригіналу та мовою перекладу, але і знання технічних вимог субтитрування, які впливають на сприйняття та читабельність реплік на екрані. Зʼясовано, що стратегії та техніки багато в чому залежать від перекладацьких ситуацій, а також мотивів того чи іншого перекладацького рішення. Також було виконано аналіз якості україномовних субтитрів для обраних індонезійськомовних кінострічок за моделлю FAR, запропонованою Я. Педерсоном.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Особливості перекладу субтитрів індонезійськомовних фільмів українською мовою : кваліфікаційна робота … магістр : 035.064 східні мови та літератури (переклад включно), перша – індонезійська) / Сорока Анастасія Олександрівна. – Київ, 2023. – 73 с.