Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах

Дата
2017
Автори
Дибань Максим Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню проблематики порушень трудових прав працівників у сучасних умовах, виявленню системно-функціональних причин порушень трудових прав працівників в Україні, дослідженню практично-правових проблем порушень трудових прав працівників в індивідуальних та колективних трудових правовідносинах, а також визначенню особливостей правового регулювання захисту та відповідальності за порушення трудових прав працівників в Україні та країнах Європейського Союзу. Автором розкрито зміст понять: «генеза соціально-правового становища людини у сфері праці» як зародження, формування та розвиток прав та обов’язків людини у сфері праці, який відбувається у безпосередньому взаємозв’язку та залежності з особливостями еволюції суспільства та держави; «порушення трудових прав працівників» визначається, як недотримання законодавчо-визначених та встановлених на договірному рівні (індивідуальному та (або) колективному) умов для можливості реалізації працівниками їх прав та забезпечення гарантій у сфері праці; поняття «випробування при прийнятті на роботу», як визначення професійно кваліфікаційних можливостей працівника для виконання роботи на підставі укладеного трудового договору. Визначено етапи формування соціально-правового становища людини у сфері праці, а саме: 1) колективно-залежний (первіснообщинний); 2) індивідуально-залежний (рабовласницький, феодальний); 3) законодавчо промисловий (капіталістичний); 4) колективно-тоталітарний (радянський період); 5) інтеграційно-європейський (особливості сучасного становлення та перспективи подальшого розвитку України).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Дибань М. П. Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. – трудове право; право соціального забезпечення / Дибань Максим Петрович. – Київ, 2017. – 250 с.
Зібрання