Визначення мікрокількостей флуориду, оксалату і тартрату молекулярно спектрометричними і тест методами

Дата
2017
Автори
Паустовська Анастасія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено розробці флюоресцентних, твердофазно спектрофотометричних і візуальних тест-методик визначення флуориду, оксалату, тартрату, нафтидрофурил гідрооксалату та есциталопрам оксалату із застосуванням, як індикаторних, комплексів Zr(IV) з Морином у розчині та іммобілізованих на поверхні модифікованих четвертинними амонієвими солями кремнеземів комплексів Zr(IV) з Арсеназо І та Се(III), La(III) з Алізарин комплексоном та флуоридом. Розроблені методики апробовано при визначенні флуориду в бутильованих та природніх водах, засобах догляду за ротовою порожниною, біологічно-активних добавках, слині, йодовано-фторованих солях, чайних напоях; оксалату – у сечі; тартрату – в бутильованих водах та цукровому сиропі, нафтидрофурил гідрооксалату та есциталопрам оксалату – у складі фармацевтичних препаратів. Досліджено вплив часу заварювання, повторного заварювання та пакувального матеріалу на вміст флуориду в зразках чайного напою. Розроблені методики є чутливими, точними, відтворюваними та простими у виконанні. Ключові слова: флуорид, оксалат, тартрат, нафтидрофурил гідрооксалат, есциталопрам оксалат, твердофазна спектрофотометрія, візуальне тест-визначення, флюоресценція, комплексоутворення, різнолігандний комплекс.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Паустовська А. С. Визначення мікрокількостей флуориду, оксалату і тартрату молекулярно спектрометричними і тест методами : автореф. дис. ... канд. хіміч. наук : 02.00.02 аналітична хімія / Паустовська Анастасія Сергіївна - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання