Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук

dc.contributor.authorСербін Олег
dc.date.accessioned2021-06-23T09:49:27Z
dc.date.available2021-06-23T09:49:27Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractУ монографії представлено результати комплексного дослідження становлення та розвитку систематизації інформації в контексті еволюції класифікацій наук, як інформаційно-пошукового підгрунтя ефективного функціонування наукового сегменту соціальних комунікацій. Висвітлено історичні передумови, основні тенденції й напрями еволюції класифікацій наук. Розглянуто актуальні теоретичні й практичні питання систематизації як основи організації знань в контексті оптимізації, уніфікації, класифікації інформаційних даних. Проведено аналіз основних аспектів створення, запровадження та використання бібліотечнобібліографічних класифікаційних систем крізь призму еволюції класифікацій наук. Видання розраховано на дослідників у галузі соціальних комунікацій, книгознавства, бібліотекознавства, документознавства та суміжних галузей знання, а також викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових бібліотек, фахівців бібліотечно-інформаційної галузі.
dc.description.abstractThe results of the multipurpose investigation of establishment and development of information systematization in the context of science classification evolution, as an informationsearch base for the efficient functioning of the social communications research segment are represented in the study (mongraphy). The historical preconditions, the core trends and the science classifications evolution directions are clearly elucidated. The actual theoretical and practical issues of systematization, as a basis for the knowledge structuring in the context of optimization, unification, classification of information data are also considered. The analysis of the main aspects of creation, introduction and application of the bibliographic classification systems were provided through the prism of the research classification evolution. The edition is directed to the researchers of social communications area, bibliology, librarianship, documentation and the related branches, and also to the lecturers, postgraduates, higher education institutions students, research libraries employees, library-information experts.
dc.identifier.citationСербін О. О. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікації наук : монографія / Олег Сербін ; [ред. Н. Жданова ; ред.-бібліограф І. Тіщенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 430, [2] с.
dc.identifier.isbnISBN 978-966-439-851-7
dc.identifier.urihttps://ir.library.knu.ua/handle/123456789/251
dc.language.isouk
dc.subject02 Культура і мистецтвоuk_UA
dc.subject029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справаuk_UA
dc.titleСистематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наукuk_UA
science.typeМонографіїuk_UA
Файли
Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
serbin_book.pdf
Розмір:
2.28 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Монографія