Перформативна теорія культури: філосософсько- прикладний аспект

Дата
2022
Автори
Руснак Богдана Богданівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даному дослідженні було розкрито теоретичні передумови формування перформативної концепції культури.Зроблено висновок,що становлення перформативної теорії відбулося завдяки перформативному повороту гуманітарних наук, який охопив не тільки лінгвістику, а й інші дисципліни. Визначено поняття перформативності. Розгляд поняття перформативності з різних боків, зокрема з боку філософії мови(Остін, Серль), гендерно-соціальних досліджень(Батлер, Барад), театральних студій(Фішер-Ліхте), зв’язок перформансу та тілесності(Фуко) дав широке визначення цього терміну, а також розуміння того, що незалежно від сфери використання, перформативність охоплює культуру в повному її обсязі. Показано перформативність культури в історичній перспективі (щодо минулого і сучасності). філософсько-прикладний аналіз культурних явищ дав змогу показати перформативність в історичній перспективі — Середньовіччя, Новий час та сучасність(зокрема, аналіз субкультур в їх перформативному аспекті).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Руснак Б. Б. Перформативна теорія культури: філосософсько- прикладний аспект : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Руснак Богдана Богданівна. - Київ, 2022. – 42 с.