Візуальні студії як методологія дослідження культури

Дата
2021
Автори
Тапол Альона Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи полягає в виявленні базових концептів візуальних студій як методології дослідження історико-культурних форм. В ході дослідження була здійсненна спроба показати інтегративність такого поля дослідження культури, як візуальні студії. Виявлено кризу філософії свідомості з її засадами логоцентризму через формування ряду «філософських поворотів» як пошук нових методологічних орієнтирів становлення гуманітарних наук, зокрема становлення та вичерпання лінгвістичним поворотом самого себе, а значить невідповідність практиці основних гносеологічних принципів: суб'єкт-об'єктного поділу, аналізу чуттєвого досвіду через категорії мови, домінування «сенсу» і забуття «присутності». Візуальний поворот з’являється як симптом вичерпання лінгвістичного. Досліджено причини і наслідки «поворотів» 20 ст. в гуманітарних науках і роль в цьому «візуального повороту» в цьому процесі. Досліджено форми порядку міського простору у формах давньогрецького полісу та імперського Риму у перспективі організації чуттєвих орієнтацій людини та особливостей відповідного режиму бачення. Ключові слова : візуальні студії, логоцентризм, «філософські повороти», культура, давньогрецький поліс.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Тапол А. І. Візуальні студії як методологія дослідження культури : кваліфікаційна робота ... магістра : 034 Культурологія / Тапол Альона Ігорівна. - Київ, 2021. - 86 с.