Управління проєктом розробки веб-сервісу з надання побутових послуг у великому місті

Дата
2021
Автори
Бугров Анатолій Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Методологія аналізу ринку нерухомості: визначення предметної області дослідження методологія формування впливів на показники цін на нерухомість, аналіз методів прогнозування цін на нерухомість, аналіз динаміки ринку нерухомості України, методологія застосування даних про нерухомість в моделях машинного навчання. Концептуалізація інформаційного забезпечення прогнозування цін на нерухомість методами машинного навчання: формальне представлення прогнозування цін на нерухомість для використання комп’ютерними системами, методи підготовки бази даних для прогнозування, формування математичного апарату прогнозування цін на нерухомість, реалізація математичного апарату прогнозування цін на нерухомість у комп’ютерних система. Побудова моделей прогнозування цін на нерухомість з використанням інформаційного забезпечення: аналіз бази даних та створення системи прогнозування цін на нерухомість, підготовка даних для побудови моделей та прогнозування, застосування моделей регуляризації Lasso, Ridge та Elastic Ne, використання градієнтного бустінгу та XGBoost моделі для прогнозування, створення агрегованої моделі та порівняння результатів. Розробка інформаційного забезпечення прогнозування цін на нерухомість та рекомендації щодо його використання: вибір інструмента для реалізації інформаційного забезпечення прогнозування цін на нерухомість, алгoритм пoбудoви інфoрмаційнoгo забезпечення, практичне викoристання інфoрмаційнoгo забезпечення у бізнесі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Бугров А. А. Управління проєктом розробки веб-сервісу з надання побутових послуг у великому місті : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Бугров Анатолій Анатолійович. - Київ, 2021. - 126 с.