Психологічні особливості емоційного вигорання внутрішньо-переміщених осіб працівників ІТ сфери

Дата
2022
Автори
Рибалко Аліна Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Сучасна психологічна наука стикається з проблемою оцінки та корекції стресової реакції. Війна в Україні значно підвищує вимоги до працівників різних сфер. Основну нішу займають представники, які зіткнулися у своїй професійній діяльності з екстремальними умовами праці. Високий ризик для життя, гостре емоційне напруження швидко призводять до емоційного вигорання, а умови праці не дозволяють відновити внутрішні ресурси людини. Зокрема, це стосується тої категорії осіб, які змушені були бігти віл війни. Внутрішньо переміщеними особами (ВПО) вважаються люди, змушені залишити місця проживання для того, щоб уникнути наслідків збройного конфлікту або стихійних лих чи техногенних катастроф, які не перетнули визнаний на міжнародному рівні державний кордон країни. Працівники ІТ-сфери, які постраждали внаслідок внутрішніх міграційних процесів, характеризуються цілим спектром специфічних, переважно негативних характеристик. Так, більша половина ВПО характеризується високим рівнем реактивної тривожності, яка пов’язана зі зміною умов і місця проживання. Щодо рівня задоволеності основних потреб працівників ІТ-сфери, то в зоні задоволення є потреба в безпеці, що свідчить про те, що вимушено переселені працівники на новій території почувають себе комфортно. Частково задоволеними є матеріальні та соціальні (міжособистісні) потреби. Незадоволеними є потреби у визнанні та самовираженні. Внутрішньо-переміщені працівники ІТ-сфери характеризуються дещо підвищеним рівнем психопатизації, що створює передумови для імпульсивної поведінки: вони можуть нехтувати певними соціальними нормами, бути байдужими до думок оточення, егоцентричними, мати труднощі в адаптації. Цим працівникам притаманна низька опірність до стресу, вони не захищені від впливу стрес-факторів звичних життєвих ситуацій, є невпевненими в собі, песимістичними та пасивними.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Рибалко А. І. Психологічні особливості емоційного вигорання внутрішньо-переміщених осіб працівників ІТ сфери : кваліфікаційна робота ... магістр : 053 Психологія / Рибалко Аліна Іванівна. - Київ, 2022. - 92 с.