Аналіз методів сегментації зображень для вирішення задач розуміння візуальних сцен

Дата
2021
Автори
Титаренко Катерина Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі детально досліджено задачу сегментації зображень, її цілі та сфери використання, оглянуто основні методи її розв’язування, а також вже існуючі наукові роботи, що намагаються їх порівнювати. На основі отриманої інформації був зроблений обґрунтованих вибір набору алгоритмів для порівняння та критеріїв, за якими їх буде порівняно. Після цього були розроблені та запущені на різних наборах даних програмні засоби з безпосередньою реалізацією обраних методів, проведений аналіз результатів та надано рекомендації щодо використання алгоритмів у різних випадках. На відміну від більшості вже існуючих досліджень за аналогічним напрямком, ця робота охоплює відносно велику кількість різних за структурою та принципом роботи методів, а також порівнює їх роботу у кількох випадках використання. Це надає можливість отримати значно більше корисної інформації для порівняння. Результати цього дослідження можуть бути застосовані як певне керівництво та джерело корисної інформації при вирішенні задачі сегментації зображень. Нижче надана як детальна теоретична інформації щодо цієї задачі в загальному, так і опис та аналіз конкретного практичного експерименту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Титаренко К. О. Аналіз методів сегментації зображень для вирішення задач розуміння візуальних сцен : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Титаренко Катерина Олексіївна. - Київ, 2021. - 55 с.