Соціокомунікаційний вимір інформаційної безпеки держави

Дата
2016
Автори
Дубняк Катерина Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена комплексному дослідженню соціокомунікаційного виміру інформаційної безпеки держав на тлі беззаперечного розвитку інформаційних і комунікаційних технологій. Розглянуто питання трансформації інформації і комунікації від інструментів для передачі знань до ефективних механізмів здійснення інформаційного впливу на суспільство і формування громадської думки для досягнення певних цілей. Підтверджено, що інформаційна безпека держави дедалі більше залежить від соціокомунікаційного виміру внаслідок широкого доступу до технологій та особливостям їх використання. Запропоновано модель соціокомунікаційного виміру інформаційної безпеки. В якості особливих елементів моделі виокремлено широке коло суб’єктів процесу комунікації, а саме: представники громадянського суспільства; засоби масової інформації та комунікації; професійні медіа-групи; медіа-персони та держава. Відзначено, що згадані комуніканти можуть виступати як об’єктами, так і суб’єктами інформаційного впливу. У ході дослідження на основі аналізу стратегій зарубіжних держав виокремлено соціокомунікаційні критерії інформаційної безпеки держави. Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційна безпека держави, стратегії інформаційної безпеки держави, соціокомунікаційні виміри інформаційної безпеки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 126 Інформаційні системи та технології
Бібліографічний опис
Дубняк К. А. Соціокомунікаційний вимір інформаційної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. наук із соц. ком. : 27.00.01 теорія та історія соціальних комунікацій / Дубняк Катерина Андріївна. - Київ, 2016. - 18 с.
Зібрання