Consolidation analysis of the threats to the new format of the security power

Дата
2022
Автори
Alekseenko Iryna
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The author investigates the range of issues related to the policy of reconceptualization of security of international systems, concepts of national security of international participants, as well as mechanisms of their origin, formation and adaptation in the modern globalized world. The value of the work is, first of all, the fact that it presents an informatively rich factual material analysis of the state and prospects of the state and sovereignty in the context of threats of globalization, national and international security policy.
Авторкою проведено консолідований аналіз видів тероризму нового формату, здійсненого крізь призму міжнародної та національної безпеки держави. В даному контексті нею доведено, що символічним осередком глобальних викликів сучасності як сукупностей найгостріших глобальних проблем, які постають перед світовою цивілізацією на початку ХХI ст., став феномен міжнародного тероризму і його різновид – глобальний терор як терор нового типу, що, на відміну від традиційного терору спрямований проти конкретних осіб, характер демоциду (масових убивств).
Розділ 3.7 колективної монографії «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Alekseenko I. Consolidation analysis of the threats to the new format of the security power / Iryna Alekseenko // Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : монографія / за заг. ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка . – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2022. – С. 649-673.