Типи NoSQL баз даних і їх порівняння з реляційними БД

Дата
2023
Автори
Яковенко Ілля
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктами роботи є класи систем управління базами даних, моделі транзакцій цих класів. Предметом роботи є виконання тестування навантаженням для отримання показників швидкодії СУБД. Метою роботи є встановлення класів СУБД і визначення різниць між ними, отримання даних про швидкодію СУБД під навантаженням. Методи дослідження: класифікація та тестування. Мова програмування - Java, інструмент – Yahoo! Cloud Benchmark Service, середа розробки – IntelliJ IDEA. Результати роботи: виконано детальний огляд видів СУБД і проведено їх класифікацію, розглянуто моделі транзакцій та поняття вимірювання, підхід до нього; отримано ключові показники швидкодії СУБД під час навантаження, виконано їх порівняльний аналіз. За допомогою отриманих результатів проведено актуалізацію стану досліджень, оновлено дані що до порівняльних характеристик. Результати роботи будуть корисні архітекторам інформаційних систем під час прийняття рішень що до побудови серверної частини та бази даних. Задачі по класифікації баз даних та оцінці ефективності їх роботи виникають в усіх сферах інформаційних технологій де використовуються бази даних. Кожен раз при проектуванні системи спеціалісти повинні приймати рішення опираючись на вимоги до системи та функції доступних баз даних. Ключові слова: БАЗИ ДАНИХ, ВИМІРЮВАННЯ, КЛАСИ, НАВАНТАЖЕННЯ, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ, ТЕСТУВАННЯ, ШВИДКОДІЯ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Яковенко І. Типи NoSQL баз даних і їх порівняння з реляційними БД : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Ілля Яковенко. - Київ, 2023. - 50 c.