Синтез цинк -заміщення апвтитів у сольових розплавах

Дата
2021
Автори
Ніколенко Олеся Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході даногоо дослідження встановлено, що за температури 650С з хлоридно-фторидного розплаву на основі NaCl-KCl кристалізується ХАП з домішкою ФАП. Після внесення СаF2 й підвищення температури до 650 і 700 С відбувається поступове перетворення ХАП на ФАП. Таким чином, можна зробити висновок компоненти шихти спершу взаємодіють з утворенням ХАП.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Ніколенко О. В. Синтез цинк-заміщених апатитів у сольових розплавах : : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : 102 Хімія / Ніколенко Олени Володимирівни. - Київ, 2021. - 44 с.