Фотолюмінесценція шарів пористого GaAs та його наночастинок

Дата
2021
Автори
Головащенко Микола Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі наведено результати морфологічних та фотолюмінесцентних досліджень поруватих шарів GaAs, що утворюються на пластині GaAs методом електрохімічного травлення. Також були дослідженні за допомогою Zetasizer nano наночастинки арсеніда галію. Фотолюмінесценція поруватих шарів характеризувалася вузькою смугою випромінювання у видимій області. Природу цієї ФЛ можна пояснити частково існуванням гідратованих оксидів на поверхні зразків, а також квантово-розмірними явищами, що виникають при зменшенні розмірів кристаллітів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Головащенко М. С. Фотолюмінесценція шарів пористого GaAs та його наночастинок : кваліфікаційна робота магістра : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Головащенко Микола Сергійович. - Київ, 2021. - 42 с.