Пошук ефекторів до представників родини bet білків

Дата
2023
Автори
Овдієнко Владислав Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведено пошук потенційних ефекторів до родини BET білків на основі референсного ліганду. Проведений молекулярний докінг з подальшим його аналізом і створення моделі фармакофору для лігандів з аналізом взаємодій речовин з амінокислотами активного сайту. Отримані результати можуть бути використані для подальших досліджень у сфері пошуку низькомолекулярних ефекторів проти родини білків BET з метою отримання лікарських засобів проти низки патологічних станів (наприклад ракових патологій), що опосередковуються цими білками. Ключові слова: бромодомен; віртуальний скринінг; молекулярний докінг; Similarity Search
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Овдієнко В. О. Пошук ефекторів до представників родини bet білків : випускна кваліфікаційна робота магістра : 091 Біологія / Овдієнко Владислав Олегович. - Київ, 2023. - 47 с.