Проблеми перекладу та редагування англомовних бізнес-текстів

Дата
2023
Автори
Яткевич Діана
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є виявлення мовних особливостей перекладу різних видів маркетингової документації з англійської мови українською. Об'єктом дослідження даної роботи є бізнес-документація. Предметом дослідження є особливості перекладу бізнес-документації з англійської мови на українську. У ході виконання дослідження було розглянуто види бізнес-текстів, зосередившись на їх ролі та особливостях у сфері маркетингу. Вивчено різноманітні комунікативні формати, що використовуються для передачі бізнес-інформації, такі як презентації, рекламні матеріали, корпоративна література тощо. Проаналізовано специфіку бізнес-текстів як різновиду спеціального перекладу. Виявлено, що ці тексти мають свою термінологію, стиль та формат, які вимагають особливої уваги при перекладі. Було визначено, що точність перекладу термінів та збереження стилю оригіналу є ключовими аспектами успішного перекладу бізнес-текстів. Визначено мовні особливості перекладу бізнес-текстів у сфері маркетингу. З'ясовано, що ці тексти часто використовують специфічні мовні засоби та конвенції, що вимагають від перекладача глибокого розуміння маркетингових понять, стильових вимог та цілей комунікації. Вивчено перекладацькі трансформації та техніки, що використовуються у перекладі бізнес-текстів. Розглянуто стратегії перекладу, такі як еквівалентність, адаптація, локалізація та інші. Зазначено, що використання відповідних технік та стратегій є важливим для забезпечення якісного перекладу бізнес-текстів. Були виявлені проблеми та помилки, що виникають при перекладі бізнес-текстів. Розглянуто проблеми, пов'язані з термінологією, стилем, культурними відмінностями та комунікативними конвенціями. Визначено, що неправильний переклад цих аспектів може призвести до незрозумілості, втрати точності та неправильного сприйняття тексту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Яткевич Д. Проблеми перекладу та редагування англомовних бізнес-текстів : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Яткевич Діана. – Київ, 2023. – 42 с.