Фізико-хімічні та каталітичні властивості трипсиноподібного та фібриногенолітичного ферментів з антарктичного морського гребінця Adamussium colbecki

Дата
2017
Автори
Гладун Дмитро Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Отримані у дисертації результати доповнюють та поглиблюють існуючі на сьогодні уявлення щодо фізико-хімічних та каталітичних властивостей протеолітичних ферментів з морських гідробіонтів Антарктичного регіону. 1. Показано присутність у загальному екстракті тканин гідробіонту білків з молекулярними масами від 35 до 200 кДа та ізоелектричними точками в інтервалах рН 3,5-4,0 і рН 5,5-5,9 і виявлено присутність ферментів, що виявляють желатиназну, колагеназну і фібриногенолітичну активності. 2. Встановлено, що близько 53% протеолітичної активності у загальному екстракті тканин гідробіонту обумовлено сериновими протеазами, серед яких до 95% активності опосередковується трипсиноподібною активністю. Близько 20% ферментативної активності належить металозалежним протеазам, а решта 27% активності може бути пов’язана із присутністю цистеїнових та аспартильних протеаз. 3. Одержано трипсиноподібний та фібриногенолітичний ферменти молекулярною масою 23 та 40 кДа, які є, відповідно, сериновою протеазою та металозалежною протеазою. 4. Виявлено, що трипсиноподібний та фібриногенолітичний ферменти, ефективно гідролізують синтетичні р-нітроанілідні субстрати, виявляючи вищу активність щодо субстратів, що містять у Р1-положенні залишок аргініну. Активність обох ферментів знижувалась при додаванні іонів Zn2+ та Сu2+, незначно зростала при додаванні іонів Mg2+, іони Са2+ не впливали на активності обох досліджуваних ферментів. 5. Визначено основні кінетичні параметри (KМ, kcat, kcat/KМ) реакції гідролізу синтетичних субстратів трипсиноподібним та фібриногенолітичним ферментом та показано, що каталітична ефективність гідролізу трипсиноподібним ферментом не змінювалася зі зниженням температури. 6. Встановлено, що рН оптимум трипсиноподібного та фібриногенолітичного ферментів знаходиться, відповідно, при рН 9,0 та 10,0, а температурний оптимум трипсиноподібного ферменту становить 24°С. 7. Встановлено, що фібриногенолітичний фермент мав виражену специфічність щодо Аα-ланцюгів фібриногену, виявляв певну фібринолітичну активність, впливав на полімеризаційну здатність фібриногену, що супроводжувалося подовженням часу зсідання плазми у хронометричних тестах та зростанням концентрації фібриногену, не здатного до полімеризації. Показано пригнічення процесу АДФ-залежної агрегації тромбоцитів за дії фібриногенолітичного ферменту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохіміятрипсиноподібний
Бібліографічний опис
Гладун Д. В. Фізико-хімічні та каталітичні властивості трипсиноподібного та фібриногенолітичного ферментів з антарктичного морського гребінця Adamussium colbecki культивування : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 - біохімія / Гладун Дмитро Володимирович. - Київ, 2017. - 196 с.
Зібрання