Одноклітинна геноміка травматичної пам'яті: оптимізація методів для одноклітинного секвенування рнк і профілювання метилювання днк

Дата
2023
Автори
Волоско Мирослава Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є дослідження молекулярних та епігенетичних механізмів, що лежать в основі формування травматичної пам’яті та їх змін у часі. Для досягнення цієї мети, застосовуються передові методи, такі як секвенування одноклітинної РНК (scRNA-seq) і профілювання метилювання одноклітинної ДНК (snmC-seq2), на генетично модифікованих мишах лінії TRAP2-Sun1-sfGFP, що використовуються як модель для дослідження травматичної пам'яті. Були розроблені оптимальні протоколи для використання одноклітинної геноміки та її інтеграції в дослідження травматичної памʼяті, а також валідовані багатоетапні процеси підготовки зразків префронтальної кори мозку для проведення одноклітинного секвенування. Отримані результати надають можливість проведення повномасштабного секвенування та аналізу молекулярних та епігенетичних механізмів утворення та зберігання травматичної памʼяті. Ключові слова: травматична памʼять, епігенетика, одноклітинна геноміка, TRAP2, scRNA-seq, snmC-seq2.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Волоско М. М. Одноклітинна геноміка травматичної пам'яті: оптимізація методів для одноклітинного секвенування рнк і профілювання метилювання днк : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 091 Біологія / Волоско Мирослава Михайлівна. - Київ, 2023. - 46 с.