Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей ІХ – початку ХХ століття

Дата
2017
Автори
Ковальчук Юлія Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі представлено розгляд гетерообразу Кореї у західній літературі подорожей ІХ – початку ХХ ст. як частини уявного дискурсу, згідно із теоретично-методологічними засадами літературної імагології. Виявлено, що в період ІХ – початку ХХ ст., який досліджується у дисертації, етнообраз Кореї у літературах західних країн зустрічається винятково у творах, що можуть бути віднесені до дискурсу літератури подорожей. З'ясовано, що еволюція гетерообразу Кореї протягом ІХ – початку ХХ ст. відбувалася відповідно до змін філософської та наукової парадигм і геополітичної ситуації, а також залежала від характеру стосунків між країнами походження авторів конкретних творів та корейськими державами. Встановлено, що у деяких випадках гетерообрази Кореї формувалися у дискурсі подорожей за законами жанрових і стильових конвенцій. У структурі гетерообразів Кореї, притаманних дискурсу літератури подорожей, виділено низку елементів (імагомотивів та імагем). Доведено, що західній літературі подорожей про Корею притаманна інтертекстуальність. Будучи літературними тропами, імагомотиви відтворювались у межах текстуальних традицій: в арабській географічній літературі містяться алюзії на античну міфологію та поезію; твори єзуїтів, що служили в Китаї та Японії, ретранслюють образи з китайських та японських джерел; у літературно-наукових трактатах Нового часу та травелоґах ХІХ ст. знаходимо велику кількість непрямих цитацій із творів попередників. Дослідження не виявило суттєвої варіативності репрезентацій Кореї залежно від країни походження письменника у синхронічних зрізах різних історичних епох. Це дає змогу говорити про Захід у дискурсі подорожей як про метаобраз (спільний автообраз сукупності країн Європи, а також США, Канади та Росії), що розвивався відповідно до змін у світовій геополітиці, науковій парадигмі, культурних процесах. Еволюція автообразу Заходу спричиняла і трансформацію гетерообразів Кореї в європейському, американському та російському дискурсі подорожей у діахронічному вимірі. Ключові слова: література подорожей, репрезентація Кореї, імагологія, імагомотив, уявний дискурс, гетерообраз, автообраз, літературна традиція.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Ковальчук Ю. А. Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей ІХ – початку ХХ століття : дис. ... канд. філол. наук : 1210.01.05 – порівняльне літературознавство / Ковальчук Юлія Андріївна. - Київ, 2017. - 221 с.
Зібрання