Взаємозв’язок рівню сімейної тривоги в умовах пандемії COVID-19 з рівнем задоволеності шлюбом

Дата
2021
Автори
Маршанкін Антон Кирилович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У рамках дослідження було здійснено теоретико-методологічне опрацювання літературних джерел щодо дослідження феномену сімейної тривоги та задоволеності шлюбом. Встановлено високий позитивний взаємозв’язок між рівнем сімейної тривоги та ступенем задоволеності шлюбом в умовах пандемії COVID-19 (з р<0.01), що було пояснено тим, що чоловіки та жінки, які почувають себе у стані тривоги, мають низький рівень задоволеності шлюбом, а ті респонденти, чий рівень задоволеності шлюбом високий, відповідно мають низький бали щодо рівня тривоги. Було доведено, що значна кількість чоловіків та жінок зазнали впливу тривожних подій у часи пандемії COVID-19. Це, безпосередньо, вплинуло на рівень сімейної тривоги та на підвищення рівня незадоволеності шлюбом. Треба зазначити, що більшого впливу зазнали саме жінки, а не чоловіки. Це можна пояснити більшою емоційною вразливістю. Узагальнення висновків дало змогу стверджувати, що дана проблематика потребує подальшого вивчення і вдосконалення шляхів профілактики та надання фахової допомоги на державному рівні. Для з'ясування справжніх причин виникнення феномена сімейної тривоги необхідно розглянути це питання в різних аспектах, а також урахувати різні умови соціального та асоціального характеру, що супроводжують повсякденне життя та впливають на взаємовідносини між подружжям.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Маршанкін А. К. Взаємозв’язок рівню сімейної тривоги в умовах пандемії COVID-19 з рівнем задоволеності шлюбом : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 231 Соціальна робота / Маршанкін Антон Кирилович. - Київ, 2021. – 59 с.