Система обліку фінансів

Дата
2023
Автори
Семіткін Михайло Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розроблено систему для обліку витрат з метою надання зручного і ефективного інструменту для контролю, аналізу витрат, оптимізації часу, що витрачається на облік витрат, збереження історії витрат, а також впровадження процесу обліку витрат в повсякденне життя людей з метою контролю витрат, їх оптимізації, а також зваженого планування бюджету в майбутньому. Для взаємодії з системою розроблено Telegram бот. Досліджені та описані існуючі на ринку системи, визначені їх переваги та недоліки, здійснено моделювання системи, розроблено структуру бази даних, діаграму прецедентів, розроблено інтерфейс боту, реалізовано обробку повідомлень. Перспективами подальшої розробки є можливість додавати витрати у різних валютах, удосконалення аналітики, інтеграції з платіжними шлюзами, банківськими API або іншими фінансовими сервісами, щоб автоматизувати облік транзакцій та отримувати більш точну інформацію про фінансовий стан користувача, оптимізація та вдосконалення алгоритмів для можливості обробляти великі обсяги даних. Ключові слова: TELEGRAM, автоматизація, бюджет, облік витрат, розробка, трекер витрат, фінанси, чат-бот.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Семіткін М. С. Система обліку фінансів : кваліфікаційна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Семіткін Михайло Сергійович. – Київ, 2023. – 56 с.