Концептуалізація понять «помста» та «кохання» у фільмах Пак Чхан Ука

Дата
2023
Автори
Яцків-Нащецька Галина Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Когнітивна лінгвістика вивчає те, як ми абстрагуємо поняття, усвідомлюємо значення та переносимо на власний досвід. Мова, з точки зору когнітивної лінгвістики, вивчається як засіб отримання, зберігання, обробки, переробки й використання знань та спрямована на дослідження способів концептуалізації й категоризації певною мовою світу дійсності та внутрішнього рефлексивного досвіду. Людина мислить концептами, комбінуючи їх, формуючи нові концепти в ході мислення. Концептуалізація є ключовим поняттям когнітивної лінгвістики, адже фіксація певного концепту за мовним знаком є базою формування семантичного простору мови. У сучасній лінгвістиці спостерігається тенденція до міждисциплінарних досліджень, де термін «концепт» є ключовим. Однак, незважаючи на те, що поняття «концепт» є сталим у сучасній когнітивістиці, зміст цього поняття суттєво варіюється у підходах різних наукових шкіл та окремих вчених. Лінгвокогнітивний та лінгвокультурний підходи виділяються для розуміння сутності та дослідження концепту в сучасній лінгвістиці. Новизна дослідження полягає у тому, що це чи не перша спроба дослідити концептуалізацію понять «помста» та «кохання» у фільмах Пак Чхан Ука не лише у вітчизняній науковій літературі, але і закордонній.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Яцків-Нащецька Г. І. Концептуалізація понять «помста» та «кохання» у фільмах Пак Чхан Ука : кваліфікаційна робота ... «магістр» : 035 Філологія / Яцків-Нащецька Галина Ігорівна. - Київ, 2023. - 97 с.