Козацтво Лівобережжя України: соціальний статус і військові повинності (початок - 60-ті рр. XIX ст.)

Дата
2016
Автори
Оліянчук Андрій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена виконанню козацтвом Лівобережжя України військової повинності з початку до 60-х рр. ХІХ ст. З’ясовано ступінь розробки теми в історіографії. Проаналізовано та класифіковано джерельну базу дослідження. Визначено демографічний і соціально-економічний стан козацтва Полтавської та Чернігівської губерній. Проаналізовано суспільний статус і повинності козацтва Лівобережжя України в Російській імперії. Визначено мотиви та причини створення лівобережних козацьких полків, досліджено їх особовий склад, визначено джерела його формування та характерні риси у кожному з епізодів створення. Розкрито ставлення козацьких громад до виконання військової повинності. Визначено причини створення лівобережних козацьких полків. Реконструйовано процес формування та використання козацьких загонів у військових кампаніях Російської імперії. Установлено штатну чисельність лівобережних козацьких полків, її зміни протягом часу їх існування. Визначено втрати, що поніс особовий склад козацьких полків у військових кампаніях.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Оліянчук А. М. Козацтво Лівобережжя України: соціальний статус і військові повинності (початок - 60-ті рр. XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Оліянчук Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с.
Зібрання