Особливості перекладу сленгу у сучасному кіномистецтві на прикладі американського фільму «The Social Network» (2010)

Дата
2023
Автори
Ватря Анна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході даного дослідження було дано визначення терміну «сленг», виявлено його особливості та властивості, визначено особливості американського сленгу зокрема. Також були вивчені способи перекладу сленгу та виявлено особливості перекладу в кінематографі. Разом з тим, були проаналізовані способи перекладу сленгу в кінофільмі "The Social Network" і виконаний порівняльний аналіз оригіналу і українського дубляжу для виявлення стратегій перекладу сленгу. Моїм головним завданням було виявлення найбільш продуктивних перекладацьких трансформацій, які беруть участь у передачі сленгу. Ця робота має наукову новизну, оскільки вона розширює знання про переклад сленгу в кіноіндустрії. Вона пропонує систематичний підхід до аналізу та класифікації перекладацьких стратегій, що може бути використано для подальших досліджень у галузі перекладознавства та фільмової локалізації. Загальний висновок полягає у тому, що переклад сленгових виразів у фільмах є складним завданням, яке вимагає розуміння контексту, нюансів мови та культурних особливостей. Дослідження сленгу та його перекладу є важливим напрямом у сучасному перекладознавстві, що сприяє кращому розумінню та сприйняттю фільмів різними аудиторіями.
The translation of slang poses unique challenges in contemporary cinema, requiring translators to navigate linguistic, cultural, and contextual complexities. This research paper explores the intricacies of translating slang in the context of modern filmmaking, with a specific focus on the American film "The Social Network" (2010). The film serves as a compelling case study to examine the significance of slang expressions, their cultural connotations, and the strategies employed to effectively convey their meaning to the target audience. Overall, this study provides valuable insights into the intricacies of translating slang in contemporary cinema, using "The Social Network" as a case study. It serves as a resource for translators and practitioners in the field, offering guidance and considerations when faced with similar translation challenges. By recognizing and addressing the particularities of slang, translators can deliver high-quality translations that resonate with the target audience and preserve the artistic and linguistic integrity of the original film.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Ватря А. Особливості перекладу сленгу у сучасному кіномистецтві на прикладі американського фільму «The Social Network» (2010) : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Ватря Анна. – Київ, 2023. – 49 с.