Дискурс самогубства в українській, російській та англійській прозі кінця XIX початку XX століття

Дата
2017
Автори
Панова Наталя Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є першим дослідженням української, російської та англійської прози кінця XIX – початку XX ст. під кутом зору суїцидальної проблематики як явища тематології. Комплексно і системно проаналізовано поетику самогубства і тенденції її функціонування, здійснено порівняльний аналіз суїцидальних актів у творах українських, російських й англійських письменників, вивчено особистості героїв, які вчинили самогубство, проаналізовано їхній внутрішній світ, думки, почуття і переживання, а також причини, що наштовхнули на самогубство. Уперше в компаративнім аспекті, зокрема в суїцидальному ракурсі, досліджено твори Б. Грінченка, В. Стефаника, В. Леонтовича, В. Винниченка, А. Тесленка, О. Плюща, Максима Горького, О. Купріна, Ф. Сологуба, М. Арцибашева, Л. Андрєєва, А. Білого, Р. Л. Стівенсона, Д. Голсуорсі, О. Вайльда, Т. Гарді, А. Конан-Дойля, Д. Конрада. У дисертації проблема самогубства інтерпретована у філософському, релігійному та психологічному аспектах; розкрито персоносферу суїцидальних творів; проаналізовано суїцидальну поведінку; досліджено пейзаж як дзеркало художньої танатології, світ речей, що оточують персонажів, прокомент порвано портрет самогубці як семіотичне явище, окреслено просторово-часові координати в контексті суїцидальної рефлексії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Панова Н. Ю. Дискурс самогубства в українській, російській та англійській прозі кінця XIX початку XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 – порівняльне літературознавство / Панова Надія Юріївна. - Київ, 2017. - 40 с.
Зібрання