Управління фінансовою стійкістю корпорації

Дата
2022
Автори
Ткаченко Олександр Євгенійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є поглиблення теоретико-методичних та практичних аспектів управління фінансовою стійкістю корпорації та розробка рекомендацій щодо удосконалення процесу управління з метою забезпечення стійкого функціонування корпорації. У роботі доведено, що процес управління фінансовою стійкістю підприємства повинен ґрунтуватися на використанні певної системи інформаційного забезпечення. При цьому акцентовано, що інформаційна база процесу управління фінансовою стійкістю підприємства не повинна обмежуватися даними лише фінансової звітності, і варто постійно проводити оцінку умов його функціонування, яку можливо провести лише за умов використання як внутрішньої, так і зовнішньої інформації. Визначено активізацію попиту користувачів на інформацію про подальший розвиток корпорацій у середньо- та довгостроковій перспективі, а також на інші нефінансові показники.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Ткаченко О. Є. Управління фінансовою стійкістю корпорації : кваліфікаційна магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Ткаченко Олександр Євгенійович. - Київ, 2022. - 93 с.