Способи перекладу ІТ термінології українською мовою

Дата
2023
Автори
Андріюк Тетяна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі, спираючись на перекладацькі класифікації Ж.-П. Віне і Ж. Дарбельне та О. Селіванової, проаналізовано перекладацькі трансформації, релевантні для перекладу ІТ термінології українською мовою, і зроблено висновки, що для перекладу таких ґайрайґо і канґо можливо використовувати трансформації на фонетичному рівні, підбір еквівалентів, калькування і транспозиції. При цьому під ґайрайґо у цій роботі розуміється термін, що використовується на позначення слів іншомовного походження (окрім китайського), які поділяються на три класи, кожен із яких формувався у різні історичні періоди. Канґо, у свою чергу, – це термін, що використовується на позначення шару слів, які були запозичені з китайської мови протягом усієї історії формування японської мови. Серед усіх перекладацьких трансформацій при перекладі ІТ термінології найчастіше було використано підбір еквівалентів (90,5% канґо і 87% ґайрайґо). Отже, головним завданням для перекладача під час перекладу є ІТ термінології не лише передача змісту, точності інформації засобами мови перекладу, але й збереження мовної норми, сполучуваності слів в українській мові. Основні труднощі під час перекладу канґо і ґайрайґо, пов’язаних із комп’ютерною лексикою, – підбір абсолютних еквівалентів за наявності, а в інших випадках – вибір оптимального способу перекладу, правильне визначення числа, необхідності/відсутності необхідності уточнити певні терміни, робота із неологізмами, яких ще немає в офіційних словниках.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Андріюк Т. О. Способи перекладу ІТ термінології українською мовою : кваліфікаційна робота … магістр : 035.069 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно)) , перша – японська / Андріюк Тетяна Олександрівна. – Київ, 2023. – 87 с.