Дослідження алгоритму генерації зображення на основі текстового опису

Дата
2023
Автори
Грабар Олександр
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об'єкт дослідження – генерації зображень на основі текстового опису. Предмет дослідження – використання нейронних мереж для генерації зображень на основі текстового опису. Мета роботи полягає в аналізі нейронної мережі для генерації зображень на основі текстового опису. Методи дослідження – огляд існуючих статей, публікацій та інших літературних джерел, підготовка даних, комп’ютерне моделювання та проєктування. Проведено аналіз представлених технологій, архітектур та видів нейронних мереж. Було розглянуто існуючі аналоги, а також проведено їх порівняльний аналіз. Було проведено постанову завдання. Було обрано засоби для реалізації та тестування системи, а саме мову програмування Python та середовище розробки Google Colab. Як результат, було проаналізовано та протестовано алгоритм DALL-E mini, що перетворює текстовий опис на картинки. Ключові слова: ГЕНЕРАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ, ГЛИБИННЕ НАВЧАННЯ, НЕЙРОННА МЕРЕЖА, CLIP, DALL-E MINI, VQGAN.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Грабар О. Дослідження алгоритму генерації зображення на основі текстового опису : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Олександр Грабар. - Київ, 2023. - 56 с.