Рестaврaцiя розфокусовaного зобрaження

Дата
2023
Автори
Нiколaєвa Оленa Володимирiвнa
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є реалiзацiя алгоритму для одновимiрної задачi оптимiзацiя реставрацiї розфокусованого зображення, розгляд iтерацiйних алгоритмiв та реалiзацiя додаткових методiв для покращення зображення та проведення експериментiв для майбутньої реалiзацiї навчання нейронних мереж для реставрацiї розфокусованих зображень та створити користувацький iнтерфейс для можливостi удосконалення реальних зображень, що вимагають бiльш детального вивчення та глибшого вiдновлення. У ході виконання роботи було реалiзовано два алгоритми для одновимiрної задачi оптимiзацiї (для розфокусованого зображення та для розфокусованого у русi). Експеременти показали: чим менше розмиття, тим краще вiдновлення за умови "видалення"лише розмиття. Якщо розмиття є сильним, то зображення вимагають додаткової обробки за допомогою додаткових алгоритмiв. Данi алгоритми є корисними для навчання нейроних мереж, що будуть спецiалiзуватися на реставрацiї зображень. Через iндивiдальнiсть у питаннi реставрацiї було реалiзовано алгоритм для багатопараметричної задачi реставрацiї зображень з користувацьким iнтерфейсом, де також був використаний метод деконволюцiї Вiнера та методи для поглинання шуму та артефактiв. Ключові слова : згортка, деконволюцiя, реставрацiя зображення, артефакти, розмиття, ядро розмиття, деконволюцiя Вiнера та Рiчардсона-Люсi.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
13 Механічна інженерія , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Нiколaєвa О. В. Рестaврaцiя розфокусовaного зобрaження : випускна кваліфікаційна робота магістра : 113 Прикладна математика / Нiколaєвa Оленa Володимирiвнa. – Київ, 2023. – 80 с.