Правове регулювання охорони праці жінок та працівників із сімейними обов’язками в сучасних умовах

Дата
2022
Автори
Положишник Валентина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні приділено увагу незадовільному функціонуванню системи управління охороною праці на рівні підприємств, галузей і регіонів. Це в значній мірі пояснюється переходом від жорсткої адміністративної системи, що діяла раніше, до ринкової економіки, появою різноманітних форм власності. Аргументовано позицію щодо проведення аудиту охорони праці. Процедура включає незалежний внутрішній аудит, який проводить роботодавець. Якщо за результатами перевірки охорона праці та безпека виробництва не відповідають встановленим вимогам, підприємству запропонується зовнішній аудит. Саме при дотриманні цього стандарту є значний шанс покращити охорону праці на виробництві. Встановлено, що сучасне українське законодавство у сфері охорони праці жінок перебуває на стадії розвитку. Воно сприяє належному забезпеченню безпеки здоров’я жінки, збереженню її репродуктивної функції. Проте не всі реформи спрямовані на покращення становища жінок у сфері праці. Залишається ще багато невирішених проблем у цьому питанні, які й надалі слід розглянути законодавцю. Встановлено, що перспективним шляхом вдосконалення охорони праці працівників із сімейними обов’язками є прийняття нового Трудового кодексу, який би містив окрему главу, присвячену правовому регулюванню праці такої категорії осіб.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Положишник В. О. Правове регулювання охорони праці жінок та працівників із сімейними обов’язками в сучасних умовах : дис. ... д-ра філос. наук : 081 - право / Положишник Валентина Олександрівна. - Київ, 2022. – 207 с.
Зібрання