Теоретичні та спектральні дослідження інкапсулювання комплексів типу гість-господар гексамерними капсулами калікс[4]резорциноларенів

Дата
2021
Автори
Осьмак Юлія Владиславівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Застосування нанокапсул набуло великого поширення не тільки у медицині, косметиці, харчовій та інших галузях промисловості, а й у супрамолекулярній хімії для вивчення різноманітних молекул, внутрішніх молекулярних взаємодій тощо. Більшість описаних в літературі статей на цю тему включали експериментальні дослідження. Дана робота носить цілком теоретичний характер. Для аналізу інкапсуляції комплексів типу гість- господар гексамерними капсулами калікс[4]резорциноларенів використовувалися різноманітні комп’ютерні програми. Було побудовано моделі структур, спектри, розраховано енергії зв’язування та на основі цих даних зроблено висновки про ефективність інкапсуляції різних «гостей» та їх вплив на стабільність гексамерної капсули.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Осьмак Ю. В. Теоретичні та спектральні дослідження інкапсулювання комплексів типу гість-господар гексамерними капсулами калікс[4]резорциноларенів : випускна кваліфікаційна робота магістра : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Осьмак Юлія Владиславівна. - Київ, 2021. - 49 с.