Управління проєктом зі створення інформаційної системи для планування подорожей

Дата
2023
Автори
Кобевка Наталія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі проведено аналіз предметної області, здійснено огляд наявних рішень та проаналізовано їхні переваги й недоліки, а також рівень задоволеності користувачів за допомогою рейтингів на різних платформах. Виявлено, що рішення, які вже існують, мають потенціал до подальшого вдосконалення, а отже, також є можливість для просування нового сервісу на ринку. Здійснено аналіз політичних, соціально-культурних, економічних та технологічних чинників, що можуть впливати на проєкт, виявлено можливі сильні та слабкі сторони проєкту, можливості й загрози, які мають змогу впливати на процес розробки та результати діяльності проєктної команди; підготовлено стратегії реагування на негативні чинники, також проаналізовано рівень конкуренції, сформовано перелік рекомендовані для компанії заходів для усунення ризиків. Було створено дерево проблем і визначено цілі проєкту. Також здійснено аналіз інвестиційної привабливості проєкту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Кобевка Н. І. Управління проєктом зі створення інформаційної системи для планування подорожей : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Кобевка Наталія Ігорівна. - Київ, 2023. - 117 с.