Інформаційна система формування навчального розкладу занять

Дата
2021
Автори
Ковальчин Марія Богданівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Результатом виконання даної роботи є розв’язання задачі автоматичної генерації розкладу занять для вищого навчального закладу з урахуванням певних вимог та обмежень. В процесі розв’язання задачі було здійснено аналіз інформаційних та математичних моделей, а також алгоритмів для розв’язання задачі автоматичної генерації розкладу занять. Проведено огляд поширених методів цілочислового програмування. На основі результату таких досліджень було запропоновано алгоритм, що базується на методі підстановки та розв’язує задачу автоматичної побудови розкладу. Використання даного методу дало можливість забезпечити виконання робочого навчального плану та графіку процесу навчання, забезпечити оптимальний режим роботи для викладачів та студентів, рівномірний розподіл навантаженості протягом тижня. Здійснено розробку веб-інтерфейсу для взаємодії користувача з інформаційною системою. Модуль інтерфейсу користувача забезпечує можливість введення, редагування та видалення даних, необхідних для побудови розкладу, а саме: перелік наявних аудиторії, перелік дисциплін, професорсько-викладацький склад, перелік груп студентів. Даний модуль повинен також дозволяє здійснювати запуск визначеного алгоритму та відображення сформованих результатів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації , 172 Електронні комунікації та радіотехніка
Бібліографічний опис
Ковальчин М. Б. Інформаційна система формування навчального розкладу занять : кваліфікаційна робота бакалавра : 172 Телекомунікації та радіотехніка / Ковальчин Марія Богданівна. - Київ, 2021. - 79 с.